Nie otrzyma*em w tym roku czeku za nadp*at* podatku dochodowego za rok...

GetHuman-esenifor's customer service issue with HMRC from December 2018

17 views
 | 
1615 similar
 | 
0 following
Help with my HMRC issue
GetHuman-esenifor's next move: call HMRC.
The best way to get your problem resolved is to tap the button below to start calling HMRC. We will check on you later to see if it's fixed or needs to be escalated.
The issue in GetHuman-esenifor's own words
Nie otrzyma*em w tym roku czeku za nadp*at* podatku dochodowego za rok *******, *******, *******. W zesz*ym roku otrzyma*em od Was czek za rok *******. Nie wype*nia*em przy tym dla Was *adnej deklaracji, urz*d skarbowy sam mnie rozliczy* i przys*a* czek. Czy co* si* obecnie zmieni*o i trzeba samemu si* rozlicza*? Prosz* o informacj* z tym zwi*zane i ewentualnie przes*anie mi * formularzy do rozliczenia zwrotu nadp*aty podatku za te poprzednie lata wraz z adresem do wys*ania. Oto moje dane: Marek Grabowski, ** Kelvin Gardens, ML* *NP HAMILTON, NIN: SR******B. Serdecznie dzi*kuj* i pozdrawiam.
GetHuman-esenifor did not yet indicate what HMRC should do to make this right.
I have an issue with HMRC too
How GetHuman-esenifor fixed the problem
We are waiting for GetHuman-esenifor to fix the problem and share the solution with the rest of us customers.
Follow this to see how it gets fixed
Do you have a customer issue as well?
We can help you get HMRC's attention and get better help faster. Tap below to get started.
Having HMRC issues too?
Get tips from pros & other customers, and get it handled faster:
For better results, write at least 100 characters
This email address isn't valid
Follow this issue
See how GetHuman-esenifor fixes it.
This email address isn't valid

HMRC

Customer service issue
Reported by GetHuman-esenifor
Dec 2nd, 2018 - 6 mons ago
I have an issue with HMRC too
Not resolved
Seen by 17 customers so far
Similar issue to 1615 others
0 customers following this
Follow this issue to see how it gets fixed
Items needed
Name
Billing address
National insurance number
Timeline
GetHuman-esenifor started working on this issue
Dec 2nd, 2018 12:00am
GetHuman-esenifor shared this issue with others over email
Dec 2nd, 2018 12:05am
GetHuman-esenifor shared this issue with your circles on Google+
Dec 2nd, 2018 12:07am